Miesiąc: czerwiec 2021

Postępowanie przetargowe pn. „Budowa Domu Opieki Wyręczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci” – etap2 – stan surowy otwarty część A

Zamawiający Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na realizację robót budowlanych pn.: „Budowa Domu Opieki Wyręczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci” – etap2 – stan surowy otwarty …

Postępowanie przetargowe pn. „Budowa Domu Opieki Wyręczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci” – etap2 – stan surowy otwarty część A Read More »