Najmilsi prezentujemy wyniki konkursu „ Żółty Żonkil Symbolem Życia” w konkursie wzięło udział 27 placówek szkolno – wychowawczych dodatkowo spłynęły prace indywidualne. Całkowita liczba wykonanych prac to aż 141 prac plastycznych oraz 11 prac literackich! Gratulację dla wszystkich zwycięzców! Przekazanie nagród dla uczniów nastąpi podczas zakończenia roku szkolnego w danej placówce.

 1. Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnym w Zespół Szkół nr 21 we Wrocławiu
 2. Przedszkole w Witoszowie Dolnym
 3. Szkoła Podstawowa nr 50  Wrocław
 4. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bardzie z Filią w Pszyłęku
 5. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
 6. Przedszkole nr 107 „ Słoneczko” we Wrocławiu
 7. Przedszkole nr 54 „ Pod Kasztanami” Wrocław
 8. Milickie Stowarzyszenie „ Razem Bliżej”
 9. Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach
 11.  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Godzięcinie
 12. PSP w Czarnoborsku
 13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich
 14. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przewornie
 15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt we Wrocławiu
 16. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sadkowie
 17. Szkoła Podstawowa nr 75 we Wrocławiu
 18. Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu
 19. Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu
 20. Jaskółka Autorska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu
 21. Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
 22. Szkoła Podstawowa nr 40 w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr we Wrocławiu
 23. Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu
 24. Zespół Szkolno- Przedszkolny  nr 8 we Wrocławiu
 25. Technikum nr 18 we Wrocławiu
 26. Szkoła Podstawowa w Sułowie
 27. Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku

Konkurs plastyczny

1. Olimpia Szymańska lat 15
Szkoła Podstawowa nr 40 w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr we Wrocławiu


2. Tomasz Szopiak lat 7
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu


3. Wiktoria Grzesiak lat 14
Młodzieżowy Ośrodek Wychowaczy nr 2 w Godzięcinie


Wyróżnienie – praca na 1 stronie kalendarza:
Małgorzata Kruk lat 17
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt we Wrocławiu


Pozostałe prace, które znajdą się w kalendarzu na 2022 rok:

Nina Mateja lat 15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie z filią w Pszyłęku


Paulina Szumiec lat 16
Młodzieżowy Ośrodek Wychowaczy dla dziewcząt we Wrocławiu


Tytus Raczycki 9 lat
Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu


Hanna Szymańska 12 lat
Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu


Martyna Dobrzyńska lat 9
Szkoła Podstawowa w Chocianowie


Aleksandra Dzitkowska lat 15
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku


Katarzyna Budzyła lat 18
Młodzieżowy Ośrodek Wychowaczy  dla dziewcząt we Wrocławiu


Patrycja Woźniak lat 14
Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu


Julian Labęda lat 7
Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu


Konkurs literacki:

1. Jagoda Kurek
Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu


2. Mateusz Wagner lat 10
Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące


3. Roksana Zima lat 13
Zespół Szkolno- Przedszkolny  nr 8 we Wrocławiu