Informujemy, że Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nazwa zadania: „Zapewnienie uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom” 
Cele projektu: Zapewnienie udziału w życiu społecznym oraz możliwości zadbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, co najmniej 7 rodzinom z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością, niesamodzielną, nieuleczalnie chorą wymagającą całodobowej opieki.
Dofinansowanie dotyczy zapewnienia opieki całodobowej dla osoby z niepełnosprawnością w pokojach wytchnieniowych w Żmigrodzie w okresie 01.10.2023-31.12.2023.
Wartość projektu: 33.055,00 zł Kwota dofinansowania: 29.000,00 zł
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr DS-R-I/146/2023 z dnia 29.06.2023 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

W dniu 13.11.2023 Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” podpisała umowę o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie
„Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Tytuł projektu: Wsparcie „Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” w rozwoju wolontariatu systematycznego
Wartość projektu:
367.040,00 PLN
Kwota dofinansowania:
367.040,00 PLN
Realizacja projektu obejmuje:
– dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora wolontariatu
 wsparcie merytoryczne działań koordynatora wolontariatu: tutoring, mentoring szkolenia
– realizacja minigrantów przez wolontariuszy
– wsparcie działań promocyjnych wolontariatu i bezpośrednich działań wolontariuszy
– edukacja w formie Szkoły Dobrego Wolontariatu
– uzyskanie certyfikacji „Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”

W dniu 28.12.2023 Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” podpisała umowę o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 

Tytuł projektu: Dofinansowanie składki członkowskiej w EASPD dla Fundacji “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
Wartość projektu:
1700,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1700,00 PLN
Realizacja projektu obejmuje: dofinansowanie składki członkowskiej w EASPD dla Fundacji “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY.