Wspieraj nas finansowo

Podopieczni Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” dzięki wpłatom korzystają z pomocy za darmo. To równy dostęp dla wszystkich.

Znajdujesz się na

Jak wesprzeć finansowo Fundację „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”?

Korzystasz z szybkich przelewów na PayU? To wygodne nie tylko przy internetowych zakupach – sprawdza się też przy pomaganiu! Wystarczy, że klikniesz w poniższy link – rozpoczniesz realizację transakcji przelewu online:

Szybko i bezpiecznie!

[ FMP ]Szybko i bezpiecznie! [ /FMP ]

Dziękujemy za darowiznę

Dzięki portalowi Zrzutka.pl możemy organizować zbiórki na dane cele charytatywne. Portal nie pobiera od nas opłat, a dla użytkownika nie wymaga logowania się do konta bankowego. Jest to zatem wygodna, szybka i bezpieczna forma wsparcia naszych Podopiecznych. Cele są różne np. prezenty, turnusy rehabilitacyjne, budowa Domu Opieki Wytchnieniowej.
 
Kliknij i sprawdź na co obecnie zbieramy środki.
 

Regularne wsparcie naszych darczyńców pozwala odważniej patrzeć w przyszłość, planować wydatki. Możesz zadeklarować dowolną kwotę i systematycznie przekazywać ją Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” na konto. Te stałe wpłaty pozwolą nam zaplanować wydatki i wsparcie dla naszych pacjentów i ich rodzin.

  • konto główne: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN)
  • konto do wpłat w euro: PL 42 1140 1140 0000 2052 8800 1002 (EUR)
  • konto do wpłat w dolarach: PL 09 1140 1140 0000 2052 8800 1014 (USD)

Dla osób przebywających za granicą chcących wesprzeć Fundację podajemy SWIFT oraz IBAN:

  • konto główne: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN)
  • konto do wpłat w euro: PL 42 1140 1140 0000 2052 8800 1002 (EUR)
  • konto do wpłat w dolarach: PL 09 1140 1140 0000 2052 8800 1014 (USD)


SWIFT: BREXPLPWWRO

Fundacja “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
ul. Sołtysowicka 58
51-168 Wrocław

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny, między innymi:

Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Pieniężna darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny, między innymi:

Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),   
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, 
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Pieniężna darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Każda złotówka to pomoc dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymujemy od ludzi dobrej woli, możemy zapewniać naszym podopiecznym – nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom – odpowiednie wsparcie. Konsultacje ze specjalistami, opiekę pielęgniarki, psychologa, dostęp do rehabilitacji czy leków.
Zawsze jest to wsparcie bezpłatne – nie chcemy, by ktokolwiek z powodu statusu ekonomicznego był pozbawiony pomocy. Dlatego właśnie każda złotówka przekazana Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” jest bezcenna. 
Przekazując pieniądze na nasze działania – masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych. Możesz to zrobić indywidualnie lub z innymi – zorganizować zbiórkę wśród znajomych, rodziny. W ten sposób mnoży się dobro!