Kontakt

Do kontaktu z pracownikami „Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci” zapraszamy rodziców, inwestorów, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych.

Znajdujesz się na

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław
poniedziałek – piątek 8.00-15.00
fundacja@hospicjum.wroc.pl

NIP: 894-292-33-64,
KRS: 0000287982,
REGON: 020598370

konto główne: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN)
konto do wpłat w euro: PL 42 1140 1140 0000 2052 8800 1002 (EUR)
konto do wpłat w dolarach: PL 09 1140 1140 0000 2052 8800 1014 (USD)

WAŻNE: Dla osób przebywających za granicą chcących wesprzeć Fundację podajemy SWIFT: BREXPLPWWRO oraz IBAN

DLA

rodziców

Zgłoszenia do Hospicjum Domowego i Perinatalnego

Kierownik ds. organizacji hospicjum
Agnieszka Wojtków

Hospicjum domowe: podanie@hospicjum.wroc.pl
Hospicjum Perinatalne: hospicjum.perinatalne@hospicjum.wroc.pl
Zgłoszenia do Hospicjum Perinatalnego rejestracja.hospicjum.wroc.pl
Tel.: +48 511 450 966

Całodobowy dyżur Pielęgniarski

Dyżurny

795 524 901
Czynny 24h na dobę

Psycholog

Urszula Gontarz

urszula.gontarz@hospicjum.wroc.pl
516 290 647
Od poniedziałku do piątku 8.00-12.00.

Opieka Wytchnieniowa

Katarzyna Turczyńska

katarzyna.turczynska@hospicjum.wroc.pl
516 290 630 (od poniedziałku do czwartku 8.00-14.00)

Wypożyczenie sprzętu medycznego

Marcin Chociejowski

marcin.chociejowski@hospicjum.wroc.pl
511 450 913

Przychodnia Specjalistyczna

Rejestracja

przychodnia@hospicjum.wroc.pl
511 450 966
Od poniedziałku do piątku godz. 08:00 - 15:00

Rehabilitacja

Kierownik zespołu fizjoterapeutów
Agata Pustuła

agata.pustula@hospicjum.wroc.pl
511 450 927

Psycholog

Paulina Grzegorek

paulina.grzegorek@hospicjum.wroc.pl
516 290 778

Katarzyna Lesińska

katarzyna.lesinska@hospicjum.wroclaw.pl
505 222 001

Andrzej Sierakowski

andrzej.sierakowski@hospicjum.wroc.pl
728 638 678

Pomoc socjalna

Janusz Romańczukiewicz

janusz.romanczukiewicz@hospicjum.wroc.pl
797 327 307
Od poniedziałku do piątku 8.00-15.00.

Zarząd

Prezes Zarządu
Beata Hernik - Janiszewska

beata.hernik@hospicjum.wroc.pl
+48 71 367 51 09

Administracja

Dyrektor ds. administracji
Marta Golnik

marta.golnik@hospicjum.wroc.pl
501 856 033

Księgowość

Księgowa
Magdalena Hatamnejad

magdalena.hatamnejad@hospicjum.wroc.pl
795 524 912

Główna księgowa
Urszula Jankowska

urszula.jankowska@hospicjum.wroc.pl
795 524 912

Kadry

Specjalista ds. kadr, płac i rozliczeń z NFZ
Agnieszka Nowacka

agnieszka.nowacka@hospicjum.wroc.pl
516 290 600

DLA

darczyńców i wolontariuszy

Wolontariat i Nakrętki

Specjalista. ds. wolontariatu
Balbina Bujak

balbina.bujak@hospicjum.wroc.pl
795 524 909

Darowizny

Dyrektor ds. administracji
Marta Golnik

marta.golnik@hospicjum.wroc.pl
501 856 033

Dla Mediów

Specjalista ds. PR i marketingu
Martyna Jońca

martyna.jonca@hospicjum.wroc.pl
516 290 619

Formularz kontaktowy


  Informacje o prawach osoby, której dane dotyczą.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję (zwane dalej: RODO) informuję, że:

  1. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci (zwana dalej Fundacją lub Administratorem), z siedzibą we Wrocławiu (50-260), przy ul. Jedności Narodowej 47/47A/49A jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych, 
  2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych to: fundacja@hospicjum.wroc.pl ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia Panu/Pani pomocy, albo umożliwienia udzielenia pomocy Fundacji, oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: art. 6 ust. 1, lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2, lit. a) i d) RODO,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów szczególnych, w tym m.in. ustawy o rachunkowości oraz Kodesu Cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg niezbędny do realizacji w/w celu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała uniemożliwieniem nawiązania kontaktu.
  9. Może Pani/Pan w każdej skorzystać z przysługujących praw osoby fizcznej, wymienionych wyżej kierująć zgłoszenie w formie elektronicznej, na adres: fundacja@hospicjum.wroc.pl

  Mapa dojazdu