Zostań wolontariuszem

Wolontariat we Wrocławiu? Dołącz do zespołu naszego hospicjum. Promuj ideę, wspieraj działania dla chorych dzieci!

Znajdujesz się na

Poprzedni
Następny

W czym możesz pomóc?

Wolontariat w Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” zrzesza ludzi, którzy chcą w wolnym czasie zrobić bezinteresownie coś dobrego dla innych. Pomagają na różne sposoby i z różną intensywnością.
Aktywności, które proponujemy w ramach wolontariatu, są na tyle różnorodne, że chętna do współpracy osoba może wybrać je zgodnie ze swoimi potrzebami, kompetencjami, możliwościami czasowymi. W każdej opcji gwarantowane jest wsparcie koordynatora wolontariatu oraz spotkania przygotowujące do pełnienia danej roli. Ważne jest, żeby pomagać, ale również robić to mądrze. 

Naszych wolontariuszy łączy jedno – bez względu na to, czy kwestują, adresują w biurze koperty czy pomagają w lekcjach siostrze chorej dziewczynki – mają świadomość, że to zmienia kawałek świata.

Każde wolontariackie wsparcie pozwala na lepsze funkcjonowanie Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariusze wspierający Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci wybierają spośród 3 możliwych dróg zaangażowania – zależnych od wieku, doświadczenia i możliwości.

Wolontariusze wspierają nas w wydarzeniach sportowych, kulturalnych, społecznych. To koncerty charytatywne, zbiórki pieniędzy, akcje informacyjne, pomoc w pracach biurowych, pozyskiwanie przedmiotów na aukcje, prowadzenie prelekcji w szkołach, pomoc w transporcie. Wolontariusze mogą też realizować własne pomysły wspierające Fundację „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Zwykle jest to wolontariat we Wrocławiu.

Do wolontariatu akcyjnego zapraszamy osoby, które skończyły 16 lat (za zgodą opiekunów prawnych) oraz osoby pełnoletnie. Nie ma górnej granicy wiekowej zaangażowania.

Ważna informacja: Wolontariat akcyjny traktujemy jako etap w drodze do opieki nad dzieckiem. Każdy wolontariusz, który będzie chciał się realizować w wolontariacie rodzinnym musi przez pół roku działać w akcjach. To ważny czas dla obu stron, żeby poznać się nawzajem, dowiedzieć czy dobrze się rozumiemy, zdobyć zaufanie. I świadomie, odpowiedzialnie zadecydować co dalej.

Jak się zgłosić?
Prześlij wypełniony kwestionariusz oraz zgodę opiekuna na wolontariat.akcje@hospicjum.wroc.pl

Ten wolontariat zawsze wiąże się z wejściem do domu chorego dziecka – nasze hospicjum jest domowe a to znaczy, że dzieci są w swoich własnych domach i tam właśnie przyjeżdża lekarz, pielęgniarka, psycholog czy wolontariusz. Dlatego wybór wolontariusza wkraczającego do rodziny nie jest pochopny, ani przypadkowy. 

Zanim rozpoczniesz wolontariat rodzinny – przez 6 miesięcy musisz brać udział w wolontariacie akcyjnym. To ważne, by każda strona miała pewność, że ta forma zaangażowania będzie dobra dla wszystkich. Nasi wolontariusze ofiarują czas i uwagę rodzinom naszych podopiecznych. Pomagają swoją obecnością, np. spędzając czas z rodzeństwem, udzielają korepetycji, organizują wyjazdy dla dzieci z rodzin, które mamy pod opieką, starają się spełniać marzenia chorych dzieciaków. Wszystko w zależności od możliwości i kompetencji. To wolontariat na Dolnym Śląsku – tam, gdzie mieszkają nasi podopieczni.

Do wolontariatu rodzinnego zapraszamy osoby, które skończyły 21 lat i które przynajmniej 6 miesięcy współpracowały z nami w ramach wolontariatu akcyjnego. Obowiązkowe jest również ukończenie kursu medycznego i psychologicznego organizowanego przez naszą Fundację dla wolontariuszy. Nie ma górnej granicy wiekowej zaangażowania.

Jak się zgłosić?
Prześlij wypełniony kwestionariusz na wolontariat@hospicjum.wroc.pl

Młodsze dzieci i młodzież też chcą pomagać! W swoim przedszkolu, w swojej szkole, w bezpiecznych warunkach najmłodsi mogą pomagać organizując akcje, szerząc wiedzę o pomocy innym. Współpraca ze szkołami jest szansą na pozyskiwanie wolontariuszy, jest też sposobem realizacji misji edukacyjnej i wychowawczej, w ramach działań pozalekcyjnych.

Nawiązując współpracę z przedszkolem/szkołą oferujemy wsparcie w organizacji wolontariatu oraz wydarzeń edukacyjnych. Wśród pogadanek i prelekcji, które chętnie poprowadzimy dla uczniów są tematy takie jak: wolontariat, pomaganie, idea „Hospicjum to też życie”, przebywanie z osobami nieuleczalnie chorymi, życie z chorobą.

Mamy również do dyspozycji scenariusze zajęć, materiały promocyjne, bank pomysłów i doświadczeń związanych z pomaganiem. Szkoła/przedszkole może również zorganizować własne wydarzenie – festyn, kiermasz, zbiórkę, koncert na rzecz Podopiecznych Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. To pomaganie w praktyce!

Do wolontariatu szkolnego zapraszamy osoby od 4 do 18 roku życia. Warunkiem jest zgoda kadry pedagogicznej na podjęcie działań.

Jak się zgłosić?
Prześlij wypełniony kwestionariusz dla szkoły na adres: wolontariat@hospicjum.wroc.pl

Jak

zostać wolontariuszem

Proces rekrutacji wolontariuszy do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to 4 kroki:

Krok 1

Wypełnij kwestionariusz i wyślij go na adres wolontariat@hospicjum.wroc.pl
Wypełnione kwestionariusze można przesyłać w ciągu całego roku.

Krok 2

Poczekaj na informacje zwrotne od koordynatora wolontariatu Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”.

Krok 3

Jeśli będziemy zainteresowani współpracą z Tobą - zaprosimy Cię na spotkanie rekrutacyjne do naszej siedziby we Wrocławiu. Na spotkaniu przybliżymy profil działania fundacji i przedstawimy dokładnie jak wygląda działalność wolontariacka we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.

Krok 4

Po zakończonym szkoleniu decydujemy wspólnie o podpisaniu porozumienia i zaczniesz działać!