Support us financially

The children of the ‘Wroclaw Hospice for Children’ Foundation can receive help and support for free, thanks to the donations made.  It’s equal access for everyone. 

You are on

Every cent is will help the Wroclaw Hospice for Children

Thanks to the financial support and good will we receive from people, we can provide terminally ill children and their families with appropriate support. Consultation with specialists, care from a nurse, psychologist and access to rehabilitation or medications.

Our support to them is always free of charge – we do not want anyone to be deprived of help because of their economic status. That is why every cent donated to the
Wroclaw Hospice for Children is priceless.

By donating money, you have a real impact on the lives of our children. You can do it by yourself or with others, by organizing a fundraiser among your friends and family. Through this we can share the positivity!

How to financially support the Foundation "Wroclaw Hospice for Children"?

Do you use fast PayU transfers? It’s convenient not only for online shopping – it also works for helping others! All you need to do is to click on the link below – it will take you to the online transfer:

Fast and safe.

DONATE

Thanks to the zrzutka.pl portal, we can collect money for a specific charity purpose. The portal does not charge us any fees, and the user is not required to log in to their bank account, so it is a convenient, fast, and safe form of supporting our children. We have different purposes of collecting money – gifts, rehabilitation stays, building a Care Home.

Click and check what we are currently collecting funds for.

Regular support from our donors allow us to plan into the future and how we can best manage our expenses. You can declare any amount and systematically transfer it to the bank account of the Wroclaw Hospice for Children. These ongoing payments will allow us to plan expenses and support for our patients and their families.

Our main account: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN)

Euro account: PL 42 1140 1140 0000 2052 8800 1002 (EUR)

US Dollars account: PL 09 1140 1140 0000 2052 8800 1014 (USD)

For people staying abroad who want to support our Foundation, we have also provided the SWIFT and IBAN:

SWIFT: BREXPLPWWRO

“Wroclaw Hospice for Children ” Foundation
47/47a/49a Jednosci Narodowej Street
50-260 Wroclaw

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny, między innymi:

Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Pieniężna darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny, między innymi:

Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),   
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, 
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Pieniężna darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.