Postępowanie przetargowe pn. „Budowa Domu Opieki Wyręczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci” – etap2 – stan surowy otwarty część A

Znajdujesz się na

Zamawiający Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na realizację robót budowlanych pn.: „Budowa Domu Opieki Wyręczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci” – etap2 – stan surowy otwarty część A.

Postępowanie prowadzona jest pod adresem:  www.platformazakupowa.pl/pn/hospicjum_wroc


W kolejnych tygodniach będą ogłoszone kolejnych postępowania na dalsze etapy robót budowlanych.

Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń i aktualności.