Miesiąc: kwiecień 2022

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zaprasza do rekrutacji uzupełniającej do projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022″

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zaprasza do rekrutacji uzupełniającej do projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” . Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni dziecka z niepełnosprawnościami, spełniający łącznie następujące kryteria: 1. miejsce zamieszkania na terenie Dolnego Śląska; 2. sprawowanie opieki faktycznej nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością. Dokumenty obowiązkowe …

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zaprasza do rekrutacji uzupełniającej do projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022″ Read More »

Konkurs Plastyczny i Literacki 2022

Uwaga, konkurs! Dzieci z: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w konkursie rysunkowym i literackim. Co trzeba zrobić? Stworzyć pracę rysunkową w formacie A4 pionowo, dowolną techniką lub napisać utwór wierszowany maksymalnie 300 znaków. Temat pracy? ŻÓŁTY ŻONKIL SYMBOL ŻYCIA! Na Wasze prace czekamy do 31 maja. Jak dostarczyć? Pocztą lub osobiście  Adres: …

Konkurs Plastyczny i Literacki 2022 Read More »

Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap3 – wewnętrzne roboty instalacyjne sanitarne Zamówienie będzie finansowane ze środków PFRON.

Zamawiający Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn.: „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” …

Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap3 – wewnętrzne roboty instalacyjne sanitarne Zamówienie będzie finansowane ze środków PFRON. Read More »

Spot telewizyjny 1,5 % z udziałem Pani Kingi Preis

Z dumą prezentujemy spot telewizyjny z udziałem naszej ambasadorki i przyjaciółki Pani Kingi Preis, która od lat otacza naszą Fundację swoim ciepłem i wrażliwością. O tym, że wybitną aktorką jest, wspominać nie będziemy, bo fakt to znany wszem i wobec. Wszyscy doceniamy niebywały dorobek artystyczny Pani Kingi. Wiedząc jak zajętą jest osobą, chcemy pięknie podziękować …

Spot telewizyjny 1,5 % z udziałem Pani Kingi Preis Read More »