OGŁASZAMY KONKURS NA NAZWĘ DOW

Znajdujesz się na

Dom Opieki Wytchnieniowej to będzie szczególne miejsce na mapie zachodniej Polski.
Odpowiednio przygotowana przestrzeń zapewni bezpłatną, tymczasową opiekę bardzo ciężko chorym oraz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży.

Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których takiej opieki nie mogą zapewnić rodzice lub opiekunowie np. z uwagi na zdarzenie losowe, hospitalizację, podreperowanie kondycji psychicznej, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw.

Dzięki zapewnieniu najwyższych standardów opieki i komfortu w przyjaznym – bajkowym otoczeniu, będziemy mieli szansę  czasowo odciążyć opiekunów chorego Dziecka.

Istnieją dwie możliwe formy zgłoszenia do konkursu:

  1. Można przesyłać w formie elektronicznej formularz online.
  2. Można wydrukować kartę zgłoszeniową do konkursu i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Fundacji

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszeniowa

Zgoda Opiekuna na udział w konkursie