Postępowanie przetargowe pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, RTV i AGD do domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci”

Zamawiający Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na dostawy pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, RTV i AGD do domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum …

Postępowanie przetargowe pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, RTV i AGD do domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” Read More »