Postępowanie przetargowe pn. „Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej i elektrycznej podczas budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci”

Znajdujesz się na

Zamawiający Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) na dostawy pn.:  Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej i elektrycznej podczas budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci”.
Zamówienie jest częścią projektu np.: „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap2. Zamówienie będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dokumentacja postępowania prowadzona jest pod adresem:  www.platformazakupowa.pl/pn/hospicjum_wroc