Pionierski projekt „Per aspera ad astra”

Znajdujesz się na

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Bezrobociem, 11 kwietnia 2019 roku,  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował “Briefing rynku pracy” subregionu wrocławskiego. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci została wyróżniona jako przykład dobrych praktyk, skutecznego wykorzystania funduszy trafiających na rynek pracy. Pani Prezes Beata Hernik-Janiszewska zaprezentowała nasz kompleksowy projekt dotyczący wsparcia opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska, który realizujemy z funduszy UE do 2021 roku.

Celem projektu “Per aspera ad astra” jest zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej osobom niesamodzielnym, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorym w wieku od 0 do 26 roku życia, mieszkającym na terenie Dolnego Śląska, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz zwiększenie jakości opieki świadczonej przez opiekunów faktycznych tych osób.

Jako Fundacja, spotykając się z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami, często słyszeliśmy o jakości ich życia. Opiekunowie opowiadali nam o tym, że problemem może być prozaiczne wyjście po zakupy, do fryzjera czy lekarza. Marzeniem stawało się wyjście do kina, czy choćby do kościoła. Troska o dziecko powodowała lęk przed pozostawieniem opieki nad chorym osobie przypadkowej, niekompetentnej. Strach, który nie opuszcza, do tego zamknięcie w czterech ścianach – wszystko to powodowało ogromny stres, czasem wręcz poczucie beznadziei. Wówczas zrodził się pomysł stworzenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin.