Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci – „Diamentem Wrocławia”

Znajdujesz się na

20 lutego 2019 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego w Klubie Muzyki I Literatury – XXVIII karta Wrocławskiej Księgi Pamięci została zapisana kolejnymi ważnymi nazwiskami dla środowiska medycznego. Zostaliśmy wyróżnieni jako organizacja przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Otrzymaliśmy DIAMENT WROCŁAWIA za wkład w rozwój Wrocławia – “za długoletnią działalność na rzecz małych mieszkańców Wrocławia”. W imieniu całego zespołu Fundacji dziękujemy wszystkim, którzy nas do tej nagrody nominowali.

Niezmiernie cieszy nas jednak wyróżnienie naszego Kapelana Ojca Piotra Kwoczala, który za swoją wieloletnią pracę społeczną został w imieniu Prezydenta Wrocławia, wpisany do Wrocławskiej Księgi Pamięci i odznaczony Złotą Odznaką za długoletnią działalność na rzecz Wrocławia.

Na początku red. Wanda Ziembicka-Has, z wrodzoną sobie charyzmą powitała wszystkich znamienitych gości. Potem przed publicznością wystąpił franciszkanin o. zakonnik Piotr Kwoczała, sprawujący funkcję kapelana w  Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Grając na gitarze, zaśpiewał pieśń w języku włoskim. Jego występ został doceniony gromkimi brawami zebranej publiczności.

Po tym występie nastąpiła najważniejszą część uroczystości – wręczenie odznaczeń laureatom. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski, w zastępstwie nieobecnego prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, wygłosił laudację i wręczył medal „Zasłużony dla Wrocławia” prof. dr hab. Lidii Hirnle oraz prof. Szymonowi Draganowi.

Towarzystwo Miłośników Wrocławia, współpracujące z Wrocławską Księgą Pamięci, wyróżniło Diamentem Wrocławia naszą Fundację. Nagrodę na ręce naszej Pani Prezes Beaty Hernik-Janiszewskiej wręczył prezes TMW Zbigniew Magdziarz.

Z inicjatywy TMW wręczono także dwie złote i dwie srebrne odznaki. Zdobywcami Złotej Odznaki zostali wspominany wcześniej o. Piotr Kwoczała oraz p. Małgorzata Madera, która w swoim życiu zdążyła już oddać 40 litrów krwi. Odznakę Srebrną otrzymali pielęgniarka Alina Cicharska i p. Maria Kowalewska. 

To była piękna uroczystość. Pełna doniosłych momentów, imponujących laudacji. Gratulujemy wszystkim znamienitym laureatom XXVIII. edycji Wrocławskiej Księgi Pamięci.

Dziękujemy za docenienie i wyróżnienie. To niezwykłe znaleźć się wśród tak znamienitych postaci wrocławskiego świata medycyny.

Film z UROCZYSTOŚCI WPISANIA DO WROCŁAWSKIEJ KSIĘGI PAMIĘCI
https://youtu.be/pcNWhF3PozM?t=1214