Start rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Znajdujesz się na

Od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku realizujemy projekt reahabilitacji społecznej przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży do 26 roku życia z Wrocławia.

Jest on owocem ścisłej współpracy hospicjum z MOPS Wrocław, w oparciu o środki PFRON.

W siedzibie naszej organizacji i w domach rodzinnych realizowanych jest 495 godzin poradnictwa indywidualnego obejmujacego płaszczyznę psychologiczną, społeczno-prawną, pedagogiczną i socjalną.

Realizujemy także 10 spotkań grupowych dla osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 71 367 51 09 lub mailowy: fundacja@hospicjum.wroc.pl

Widzimy dużą potrzebę  w rozszerzeniu wsparcia osób niepełnosprawnych a tym samym eliminowania barier w naszym mieście.