Wyniki Konkursu “Żółty Żonkil Symbolem Życia”

Znajdujesz się na

W tegorocznej edycji konkursu „Żółty Żonkil Symbolem Życia” wzięły udział 24 placówki edukacyjne z terenu Dolnego Śląska, spłynęły również prace indywidualne. Łącznie otrzymaliśmy 112 prac plastycznych oraz 11 prac literackich.

Gratulujemy wszystkich laureatom i uczestnikom! Poziom prac był tak wysoki, że nie łatwo było nam wyłonić zwycięzców. Dzięki wsparciu personelu medycznego podjęliśmy sprawiedliwe decyzje i poniżej publikujemy listę laureatów w poszczególnych kategoriach:

Konkurs plastyczny „Żółty żonkil symbolem życia”

Pierwsze miejsce: Oliwia Motyl-Charamać, 16 lat, Szkoła Podstawowa św. Floriana w Brzegu Głogowskim

Drugie miejsce: Lena Świerzawska, 13 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN W Bardzie z Filią w Przyłęku

Trzecie miejsce: Julia Probola, 14 lat, Szkoła Podstawowa im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim

Wyróżnienia:

·       Julia Pilarz, 12 lat,Szkoła Podstawowa nr 37 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

·       Antonina Butyńska, 11 lat,Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie

·       Kalina Kolman, 9 lat,Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kłodzku

·       Urszula Krzyżanowska, 11 lat,Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie

·       Lena Białkowska, 7 lat,Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu

·       Blanka Lafi, 14 lat, Szkoła Podstwowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie

·       Michalina Giełażun, 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie

·       Julia Flicińska, 6 lat,Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 Przedszkole nr 8 we Wrocławiu

·       Maja Pilc, 8 lat,Szkoła Podstawowa im. R.Traugutta w Pustkowie Żurawskim

Konkurs literacki „Żółty żonkil symbolem życia”

Pierwsze miejsce Weronika Misiura, 12 lat, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Wilczycach

Drugie miejsce Jagoda Kurek, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu

Trzecie miejsce Tamara Rzeźnik, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Boleścinie

Wyróżnienia:

·       Maja Chorzępa, 14 latSzkoła Podstawowa w Boleścinie

·       Gabriela Perczak, 13 lat,Szkoła Podstawowa w Boleścinie

Wręczenie nagród laureatom i osobom wyróżnionym odbędzie się 11 czerwca b.r., podczas Festynu Nakrętkowego, w godzinach 9 – 13, na Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Prace laureatów zostaną opublikowane w kalendarzu Pola Nadziei na rok 2025 i będą cieszyć nasze oczy każdego miesiąca.

Serdecznie zapraszamy, na niestety już ostatni Festyn Nakrętkowy, do zobaczenia!!!