Wyjazd szkoleniowy

Znajdujesz się na

W dniach 1 – 3 października 2021 r. odbyło się szkolenie personelu Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w ramach dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz PFRON w ramach  projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w subregionie jeleniogórskim”.

Bardzo intensywne 3 dni dały nam możliwość dokształcenia się w zakresie:

  • seksualności osoby niepełnosprawnej,
  • wspierania rodzin w sytuacjach trudnych,
  • wspierania dziecka niepełnosprawnego w dobie izolacji społecznej,
  • sposobów dbania o relacje i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
  • radzenia sobie opiekuna dziecka przewlekle chorego w trudnej emocjonalnie sytuacji pandemii,
  • oraz roli osoby wpierającej rodzinę z dzieckiem hospicyjnym.

Z poszerzoną wiedzą wróciliśmy do pracy na rzecz naszych Podopiecznych i ich rodzin a uzyskane informacje będziemy teraz wcielać w życie.
W rodzinnej atmosferze zostaliśmy ugoszczeni w VILLA PEPITA & VILLA TITINA w Międzygórzu za co serdecznie dziękujemy!