Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zaprasza do rekrutacji uzupełniającej do projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022″

Znajdujesz się na

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zaprasza do rekrutacji uzupełniającej do projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” .

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni dziecka z niepełnosprawnościami, spełniający łącznie następujące kryteria:

1. miejsce zamieszkania na terenie Dolnego Śląska;

2. sprawowanie opieki faktycznej nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dokumenty obowiązkowe do wypełnienia i złożenia:

• wypełniona karta zgłoszeniowa

• skan orzeczenia o niepełnosprawności

Dokumenty zgłoszeniowe należy przysyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby biura Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci:

ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław

Kontakt:
e-mail: opieka@hospicjum.wroc.pl
lub telefon: 516 290 630
(od poniedziałku do czwartku w godz. 7 – 14)

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Skala FIM (nieobowiązkowa)

Do zapoznania się:
Program
Regulamin
Klauzula informacyjna – RODO