Ruszyła rekrutacja do projektu Amor Vincit Omnia

Znajdujesz się na

Miło nam poinformować, że ruszyła rekrutacja do projektu 

“Amor vincit omnia- kompleksowy projekt zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska”

W projekcie przewidziano następujące wsparcie:

– świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących opiekę wytchnieniową od 3 -14 dni pobytu rocznie na uczestnika projektu w placówce pobytu krótkoterminowego w Żmigrodzie (ul. Willowa 4).

Uczestnikami mogą być:

– osoby w wieku 0-26 lat,
– niepełnosprawne, niesamodzielne, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chore,
– zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska.
świadczenie wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie poradnictwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Uczestnikami mogą być:
– osoby opiekujące się osobą niesamodzielną, które nie jest opiekunem zawodowym, ani nie pobierają wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną.

Rekrutacja jest ciągła.

Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (link).

Informacji dotyczących rekrutacji udziela
p. Agata Pustuła nr tel. 511 450 927, e-mail: rekrutacjaavo@hospicjum.wroc.pl