REALIZACJA OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W GMINIE WROCŁAW

Znajdujesz się na

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informacja

Miło nam poinformować, że Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci uzyskała dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław

w postaci projektu opieki wytchnieniowej pt.:

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2021 r. Z oferty mogą skorzystać dzieci niepełnosprawne (i młodzież do lat 33) i ich rodziny zamieszkujące Wrocław.

W ramach projektu będą mieli Państwo możliwość skorzystania z:

– specjalistycznej opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania (70 godzin w sumie na rodzinę do wykorzystania przez 4 miesiące)

– poradnictwa (psychologicznego, prawnego, socjalnego itp.)

Aby przystąpić do projektu, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (załącznik) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności (pocztą lub osobiście do siedziby Fundacji).

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Turczyńska tel.: 516 290 630 w środy i czwartki od godz.
7 do 14. ; mail: opieka@hospicjum.wroc.pl

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

Biuro projektu

Fundacja “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”,

adres: ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław