Projekt z MOPsem

We współpracy z MOPS działamy z myślą o chorych mieszkańcach Wrocławia

Znajdujesz się na

Opieka wytchnieniowa dla chorych z Wrocławia

Cel projektu:

Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością – Edycja II: Odetchnij

Zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Wrocław, poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu: 01. 10. 2020 r. – 20. 12. 2020 r.

Wartość projektu: 110 000,00 zł

Dofinansowanie: 109 000,00 zł z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” oraz z Gminy Wrocław.

Logotypy uczestniczące w projekcie