Postępowanie przetargowe pn. „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – zagospodarowanie terenu

Znajdujesz się na

Zamawiający: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.:  „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – zagospodarowanie terenu.Zamówienie będzie finansowane ze środków PFRON.
Postępowanie prowadzone jest pod adresem:  www.platformazakupowa.pl/pn/hospicjum_wroc