Postępowanie przetargowe pn. „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap3 – wewnętrzne roboty budowlane wykończeniowe

Znajdujesz się na

Zamawiający Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane pn.: „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap3 –  wewnętrzne roboty budowlane wykończeniowe. Zamówienie będzie finansowane ze środków PFRON.
Postępowanie prowadzone jest pod adresem:  www.platformazakupowa.pl/pn/hospicjum_wroc