Covid-19

Help chronically and terminally ill children to avoid Covid-19

Everybody can make donation to limit the impact of pandemic on our children and ​​their families who are at risk. The collected money we will ​be ​spen​t​ for the necessary products such as:​ ​personal protective equipment, medicines, medical equipement, cleaning products etc.

Please transfer as much as you can into our account. Even ​the smalest donation ​is precious to us.

Fundacja Wroclawskie Hospicjum dla Dzieci

Bank account in ​PLN:​ 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001

Title: corona

Thank you so much for your help, stay in good health!!!

 

Pomóż przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom uniknąć infekcji Covid-19

Każdy z Państwa może pomóc naszym podopiecznym i ich rodzinom będącym w grupie wysokiego ryzyka w profilaktyce pandemii. Zgromadzone finanse pozwolą na zakup środków ochrony bezpośredniej, lekarstw, sprzętu medycznego i środków czyszczących.

Przekaż tyle ile tylko możesz na poniższy rachunek bankowy. Każda kwota ma dla nas ogromne znaczenia.

Fundacja Wroclawskie Hospicjum dla Dzieci

Rachunek bankowy w ​PLN:​ 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001

Tytuł: corona

Bardzo dziękujemy za pomoc, pozostańmy w dobrym zdrowiu!!!