Polityka Prywatności

Znajdujesz się na

Polityka

Prywatności

Postanowienia Ogólne


Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez
Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą we Wrocławiu (50-260), przy ul. Jedności Narodowej 47/47A/49A  oraz sposobu ich przetwarzania.

Definicje


RODO-
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

Dane osobowe- oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Użytkownik– każda osoba fizyczna, odwiedzająca i korzystająca z witryny internetowej: www.hospicjum.wroc.pl;

Przetwarzanie- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Administrator- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

Odbiorca- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. 

Dane osobowe


Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
pełniąc funkcję Administratora, zgodnie
z RODO dokłada wszelkich starań, aby prowadzona witryna: www.hospicjum.wroc.pl ułatwiała każdemu Użytkownikowi zdobycie niezbędnych informacji o działalności fundacji, aktualnościach oraz możliwości bezpośredniego nawiązania kontaktu z właścicielem portalu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, na podstawie zgody wyrażonej przez dobrowolne uzupełnianie danych osobowych w formularzu kontaktowym „szukam pomocy/ chcę pomóc”, zapisie na newsletter. Pod formularzami znajduje się klauzula informacyjna o prawach osoby, której dane dotyczą. Uzupełniane dane osobowe nie są poddawane profilowaniu.

Rodzaje i cel wykorzystania danych

  • Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w serwisie należącym do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp., są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę zawierającą te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.  

  • Cookies (Ciasteczka)

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

  • Wiadomości

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu i usług (np. zmiany regulaminu) oraz informacje komercyjne (informacje o aktualnościach, reklamy, inne materiały marketingowe pod warunkiem udzielenia zgody na prowadzenie aktywności marketingowej). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

  • Inne formularze

Odnośniki do innych źródeł informacji o Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare) i inne formy znajdujące się gościnnie w serwisie należącym do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i jej działalności nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych


Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z RODO. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przez Administratora, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2, lit. a) i d) RODO. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownicy zwrócą się do Administratora, pisząc na adres: fundacja@hospicjum.wroc.pl.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wymogami RODO. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, prawne i z zakresu IT, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Zmiany Polityki Prywatności


Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci będzie informować na stronach serwisu lub poprzez wiadomości w formie e-mail.

Dodatkowe informacje


W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności,
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu: fundacja@hospicjum.wroc.pl.