Podsumowanie akcji Pola Nadziei 2022

Znajdujesz się na

Najwspanialsi wolontariusze na świecie DZIĘKUJEMY Wam!
Wasze działania w tym roku przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.
To cudowne móc znów działać razem z Wami na rzecz 70 Podopiecznych Fundacji Wrocławskie
Hospicjum dla Dzieci.
W tym roku udało nam się reaktywować działania sprzed czasów pandemii.
Uczniowie z dolnośląskich placówek edukacyjnych: przedszkoli, szkół oraz osoby dorosłe z wielu
zaprzyjaźnionych instytucji prowadziły kwesty z wielkim zaangażowaniem. Odbyły się również
różnego rodzaju wydarzenia i kiermasze. Mogliście spotkać nas kwestujących w Magnolia Park,
której progi są dla nas zawsze otwarte.
Ważnym aspektem akcji Pola Nadziei jest edukacja. Podczas tej edycji realizowaliśmy prelekcje
stacjonarnie. Dziękujemy wszystkim za gościnę, zaangażowanie i ciepłe słowa.
Podsumowując 12 edycję akcji Pola Nadziei wspólnie udało nam się zebrać kwotę 95 175, 23 zł.
To imponujący wynik!
Bardzo dziękujemy za przekazane środki, które przyczynią się do jeszcze większych uśmiechów
na twarzach naszych Podopiecznych.
Za nami również 12 edycja konkursu plastycznego i literackiego „Żółty żonkil symbolem życia”.
Dziękujemy za każdą nadesłaną pracę oraz wysiłek włożony w ich wykonanie. Zwycięskie dzieła
znajdziecie na kartach kalendarza Pola Nadziei 2023 !
Z całego serca dziękujemy za to, że zawsze możemy na Was liczyć, za zaangażowanie włożone
w przeprowadzenie akcji, za wytrwałość, poświęcony czas i perfekcyjną koordynację działań.
Nasze Pola nadziei zakwitły cudnie tej wiosny. Nadzieja nigdy nie gaśnie bo wasze serca są
przepełnione dobrością!
Pozostańmy zatem w klimacie pomagania również w kolejnym roku szkolnym 2022/2023!
Zapraszamy do wspólnych działań, bo jak nie my to kto! 🙂