„OPIEKA WYTCHNIENIOWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W GMINIE WROCŁAW”

Znajdujesz się na

Projekt dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Gminy Wrocław

Informacja
Miło nam poinformować, że Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Gminy Wrocław, realizuje zadanie, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących gminę Wrocław.
Okres realizacji projektu
luty 2023 r. – grudzień 2023 r.
Kto może skorzystać z projektu?
Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością, która:

 nie korzysta z placówek wsparcia całodobowego;
 stale przebywa w domu;
 jest niesamodzielna;
 w przypadku osób poniżej 16 roku życia – ma orzeczenie o niepełnosprawności.
 w przypadku osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) – ma orzeczony znaczny stopień
niepełnosprawności;

 1. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w godzinach realizacji usługi wytchnieniowej.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności),zaświadczeń oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy zapoznać się z poniższymi dokumentami i wypełnić Kartę Zgłoszenia. Następnie do dnia 06. 03. 2023 r. proszę przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8-15):

 1. wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia
 2. podpisaną klauzulę RODO
 3. załączoną kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  (lub orzeczenie równoważne)
 4. w przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych – wyrok sądu w tej sprawie.

pod adres:
Fundacja “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 1. podpisane podanie (druk do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA)
 2. podpisana klauzula RODO
 3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 4. w przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych – wyrok sądu w tej sprawie.

Biuro projektu
Fundacja “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”,
adres: ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław ,
mail: opieka@hospicjum.wroc.pl
Osobą do kontaktu jest Katarzyna Turczyńska tel. 516 290 630 (pon. – czw. godz. 8 – 14)