Opieka wytchnieniowa w domu podopiecznego

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Znajdujesz się na

Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania dla osób z niepełnosprawnością w gminie Wrocław – edycja 2023

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości dostępu do usług opieki wytchnieniowej dla 20 opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (do 33 r. ż.) zamieszkujących gminę Wrocław, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Wartość projektu: 82 800,00 zł, w tym 72 000,00 zł pochodzące z Funduszu Solidarnościowego oraz 10 800,00 zł ze środków Gminy Wrocław.

Czas trwania projektu: luty- grudzień 2023r

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Klauzula Informacyjna – RODO

Do zapoznania się:
Opis programu 

 

Kontakt w sprawie projektu


 katarzyna.turczynska@hospicjum.wroc.pl
 516 290 630 (od poniedziałku do czwartku 8.00-14.00)