Materiały reklamowe

Jeśli chcesz, aby jak najwięcej osób wiedziało o istnieniu Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci możesz umieścić na swojej stronie lub blogu nasze materiały reklamowe. Dzięki nim wiele osób będzie mogło nam pomagać oraz zgłaszać się po pomoc dla nieuleczalnie chorych dzieci. Wystarczy, że skopiujesz kod i wkleisz w odpowiednie miejsce swojego serwisu.
Poinformuj nas o tym wysyłając mail na adres  ada.kaminska [at] hospicjum.wroc.pl

Dziękujemy. Tak łatwo być dobrym.

<object width="750" height="200" id="750_200_Hospicjum" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/banery2015/1proc-750x200.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/banery2015/1proc-750x200.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="750" height="200" name="750_200_Hospicjum" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object>

<object width="728" height="80" id="728_80_Hospicjum" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/banery2015/1proc-728x90.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/banery2015/1proc-728x90.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="728" height="80" name="728_80_Hospicjum" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object>

<object width="300" height="250" id="300_250_Hospicjum" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/banery2015/1proc-300x250.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/banery2015/1proc-300x250.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="250" name="300_250_Hospicjum" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object>

<object width="120" height="600" id="120_600_Hospicjum" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/banery2015/1proc-120x600.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/banery2015/1proc-120x600.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="120" height="600" name="120_600_Hospicjum" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object>

Double Billboard 750x200

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="750" height="200" id="baner_750x200" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/baner_750x200.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/baner_750x200.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="750" height="200" name="baner_750x200" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

Billboard 750x100

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="750" height="100" id="baner_750x100" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/baner_750x100.swf" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/baner_750x100.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="750" height="100" name="baner_750x100" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

Baner 400x50

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="400" height="50" id="baner_400x50" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/baner_400x50.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/baner_400x50.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="400" height="50" name="baner_400x50" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

Baner śródtekstowy 300x250

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="300" height="250" id="baner_300x250" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/baner_300x250.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.hospicjum.wroc.pl/ads/baner_300x250.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="250" name="baner_300x250" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>