Konkursy 2018/2019

 

Konkurs plastyczny Żółty Żonkil Symbolem Życia

Wyniki Konkursu Plastycznego „Żółty żonkil symbolem życia”

Po burzliwych obradach, 6-osobowe jury 11.06.2019 wyłoniło laureatów KONKURSU PLASTYCZNEGO „Żółty żonkil symbolem życia”.

Zwycięzcom Gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów wyróżnienia odbyło się 17. czerwca 2019 r. w trakcie finału tegorocznej 9. edycji "Pól Nadziei"!   

I miejsce – Julita W., klasa III gimnazjum

II miejsce –  Nikolas A., 6 lat, Szkoła Podstawowa "Edukacja"

III miejsce – Maja L., Przedszkole "Hobbit" w Legnicy

Wyróżnienia:

-  Natalia G., Klasa VIII, 15 lat, Zespół Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

-  Alina M., lat 6, Przedszkole Integracyjne nr 12 we Wrocławiu

-  Anastazja Z., lat 8, Szkoła Podstawowa w Chocianowie

-  Oliwia i Michał B., klasa III i II, Szkoła Podstawowa nr 5 we Wrocławiu

-  Lena Ś., lat 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie

-  Weronika D., lat 11, Szkoła Podstawowa nr 20 we Wrocławiu

-   Marcin Z., lat 17, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

-  Laura L., lat 12, Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu

-  Klaudia L., lat 14, Szkoła Podstawowa nr 20 we Wrocławiu

-  Martyna S., klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 5 we Wrocławiu

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu, a zwycięzcom jeszcze raz GRATULUJEMY!

  1. Organizator: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
  2. Cele konkursu

• propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy poprzez akcję Pola Nadziei,

• szerzenie idei hospicyjnej, akcentowanie potrzeby i możliwości opieki nad chorymi,

• uwrażliwianie społeczeństwa, przypominanie o chorych i cierpiących,

• propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.

  1. Warunki uczestnictwa

• konkurs jest skierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów,

• temat: „Żółty żonkil symbolem życia”,

• wykorzystanie w swojej pracy logotypu Pól Nadziei oraz Fundacji,

• format A3 pionowo, technika dowolna,

  • Dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie, przyklejonej na odwrocie pracy. Dostępne na do pobrania na stronie www

• etap 1: szkoły organizują wewnętrzny konkurs plastyczny, z którego wyłonią maksymalnie 3 prace, prosimy o dostarczenie prac do Fundacji do 31 maja 2019 r.,

• etap 2: jury wyłoni zwycięzców; wyniki będą ogłoszone na naszej stronie www do 10 czerwca 2019 r.,

• każda praca powinna zawierać następujące informacje na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, pełna nazwa placówki, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym), imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

 

  1. Kontakt W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką Pól Nadziei – Katarzyną Odrobiną, katarzyna.odrobina [at] hospicjum.wroc.pl, tel. 795524909
  1. Termin i miejsce nadsyłania prac do 31 maja 2019 r., na adres: Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław
  1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.hospicjum.wroc.pl w dniu 10 czerwca 2019 r.
  1. Nagrody:

• główną nagrodą za zajęcie I miejsca będzie publikacja pracy

• jury przyzna również nagrody za zajęcie II i III miejsca oraz  wyróżnienia

• dyplomy i nagrody-upominki zostaną wręczone  17 czerwca 2019 r. w trakcie finału Pól Nadziei, lub wysłane drogą pocztową.

  1.  Uwagi dodatkowe

• prace niezgodne z regulaminem oraz zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę,

• prace przechodzą na własność organizatorów z możliwością wykorzystania jako wizerunek akcji Pola Nadziei,

• do pracy powinno zostać dołączone oświadczenie autorskie z podpisem autora i opiekuna prawnego – zgłoszone do konkursu szkoły otrzymają wzór oświadczenia

 • rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

• osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

Pola Nadziei

Kontakt:

Katarzyna Odrobina

795 524 909

polanadziei [at] hospicjum.wroc.pl

Do pobrania Pola Nadziei:

Natalia Grosiak - Pola nadziei: