Usługi opiekuńcze - opieka wytchnieniowa

Fundusze europejskie

Zapraszamy do udziału w szacowaniu wartości zamówienia.

- zamówienia higiniczne

- zamówienia nutridrinki

 

Z radością informujemy, że Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci realizuje kompleksowy projekt „Per Aspera ad Astra” dotyczący wsparcia opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

Cel projektu: zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej osobom niesamodzielnym, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorym w wieku od 0 do 26 roku życia, mieszkającym na terenie Dolnego Śląska, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz zwiększenie jakości opieki świadczonej przez opiekunów faktycznych tych osób.

Zakładane rezultaty projektu to:

● zwiększenie o 15 liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych/opiekuńczych,
● zwiększenie o 60 liczby osób niesamodzielnych objętych opieką specjalistyczną.
 

Uczestnikami projektu są:

I. w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych/korzystania ze sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego:

a). osoby niesamodzielne, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chore:

- w wieku od 0 do 26 roku życia,
- zamieszkujące na obszarze Dolnego Śląska.
 

II. w zakresie działań wspierających opiekunów faktycznych:

- opiekujące się osoba niesamodzielną, niebędące opiekunami zawodowymi i niepobierające 
- należące do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Wsparciem zostanie objętych 60 os. niesamodzielnych, w tym co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich oraz 60 opiekunów faktycznych, w tym co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich.
 

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 30.04.2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 611 276,25 zł
Kwota dofinansowania: 2 480 711,25 zł
 

Kontakt w sprawie rekrutacji: katarzyna.turczynska [at] hospicjum.wroc.pl