Opieka wytchnieniowa AMOR VINCIT OMNIA

AMOR VINCIT OMNIA - kompleksowy projekt zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

 

Wartość projektu: 3 419 833,75 zł

Dofinansowanie:   3 248 842,00 zł

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i Budżetu Państwa.

Celem projektu jest:

       Zwiększenie dostępu do całodobowej opieki wytchnieniowej dla co najmniej 75 os. niesamodzielnych, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorych w wieku od 1do26 r. życia mających miejsce zam. w rozumieniu przepisów KC na terenie Dolnego Śląska poprzez zwiększenie o 4 liczby miejsc świadczenia na ich rzecz usług opiekuńczych w zakresie opieki wytchnieniowej oraz
       Zwiększenie jakości opieki świadczonej przez 50 opiekunów faktycznych (44K/6M) -w okresie do 31.07.2023r.

Projekt jest realizowany od 2020-07-01 do 2023-07-31