Systematyczna Pomoc

Ponieważ najważniejsza jest dla nas przewidywalność bieżącej działalności chcielibyśmy poprosić Państwa o konstruowanie wespół z nami comiesięcznego budżetu przeznaczonego na pomoc dzieciom nieuleczalnie chorym na terenie Dolnego Śląska. Potrzebujemy systematycznej pomocy. Szukamy darczyńców, którzy będą wpłacać miesięcznie na nasze konto zadeklarowane przez siebie kwoty (może to być 50 zł, 100 zł czy 200 zł). Te stałe wpłaty pozwolą nam zaplanować wydatki i wsparcie dla naszych pacjentów i ich rodzin.

Każda firma, która zadeklaruje comiesięczną wpłatę w określonej kwocie zostanie zaproszona do akcji „Systematyczna pomoc”. Poniżej pojawi się domek budowany Państwa logotypami. Mamy nadzieję, że z czasem powstanie całe osiedle takich domków.

Kontakt

Magdalena Hatamnejad

665 614 145

magda.hatamnejad [at] hospicjum.wroc.pl

W związku z darowizną na naszą rzecz możecie Państwo skorzystać z odliczenia wartości darowizny od dochodu.

Limit odliczenia wynosi:

  • dla osób prawnych 10% dochodu. Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.
  • dla osób fizycznych 6% dochodu. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.

Przekazanie darowizny musi być udokumentowane w sposób wymagany przepisami, jest to warunek dokonania odliczenia. Należy dysponować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.