Informacje o opiece domowej

Nasza siedziba to Wrocław, ale pomagamy dzieciom i ich rodzinom na terenie całego Dolnego Śląska. Jesteśmy hospicjum domowym - chore dzieci są w swoich własnych domach. Tam dociera potrzebna pomoc - lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, pracownicy socjalni. Podopieczni domowego hospicjum dla dzieci to dzieci (do 26 roku życia) nieuleczalnie i przewlekle chore. Są pod opieką specjalistów od kilku dni do kilkunastu lat. Pracownicy hospicjum dbają o komfort dzieci i rodzin każdego dnia. Podają leki zmniejszające ból, rehabilitują, zapewniają sprzęt medyczny. A ponieważ tam, gdzie choruje dziecko pomocy potrzebuje cała rodzina, nasza opieka jest całościowa. To opieka paliatywna (łac. pallium – płaszcz), która zakłada kompleksowe wsparcie od medycznego, przez psychologiczne, po socjalne. 

Przyjmujemy pod opiekę chore dzieci gdy:

Kto w naszym hospicjum dla dzieci opiekuje się małymi podpopiecznymi?

  • Lekarze
  • Pielęgniarki
  • Psycholog
  • Wolontariusze

Jak dbamy o bezpieczeństwo podopiecznych?

  • Lekarz i pielęgniarka są dostępni 24 godziny na dobę (dyżury telefoniczne z gotowością natychmiastowego wyjazdu)
  • Standardowe wizyty odbywają się w domu chorego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
  • Rodzina chorego dziecka posiada własny lub wypożyczony przez fundację telefon, aby swobodnie kontaktować się z pracownikami fundacji
  • Czas dojazdu do chorego w nagłym przypadku wynosi od 30 do 120 minut, zależnie od miejsca zamieszkania i natężenia ruchu kołowego. Nasze domowe hospicjum działa na całym Dolnym Śląsku.
  • Przynajmniej raz dziennie odbywa się odprawa zespołu. Omawiany jest stan podopiecznych, trudności występujące w rodzinach i zespole, następuje podział i podsumowanie zadań.