Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci została powołana w 2007 roku w celu pozyskiwania środków na prowadzenie domowego hospicjum dla dzieci. Wówczas jedynego domowego hospicjum dla dzieci na całym Dolnym Śląsku. Fundacja to organizacja pożytku publicznego. Dzięki temu możecie Państwo przekazać na rzecz podopiecznych 1% podatku dochodowego w ramach rozliczenia rocznego PIT. Wpływy z 1% podatku są bardzo ważne dla naszego działania. To właśnie Twój 1% podatku pozwala kupować bardzo drogi sprzęt, opłacać domową rehabilitację, leki i specjalistyczne odżywki. Jednak oprócz 1% podatku istnieje jeszcze wiele innych sposobów pomocy, nie tylko materialnej. Zobacz Pomóż nam pomagać.

Dokumenty

Dokumenty


Zespół Fundacji

 

Rada Fundacji:

  • Bożena Szawlis
  • Tomasz Sokołowski

Prezes zarządu: Beata Hernik-Janiszewska

Dyrektor ds. administracji: Marta Golnik

Główna księgowa: Urszula Jankowska

Księgowa: Magdalena Hatamnejad

Specj. ds. kadr i rozliczeń z NFZ: Agnieszka Nowacka


W dniu 1 marca 2018 podpisana została umowa z Gminą Miejską Dzierżoniów o nr 524.43.K.2018 pod tytułem: wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi przebywającymi w środowisku domowym na terenie Dzierżoniowa. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 3 000 zł mamy możliwość dofinansować rehabilitację dla 2 pacjentów z Gminy Dzierżoniów będących pod opieką naszej Fundacji.

 

 

logo Wrocławia

 

W dniu 25 kwietnia 2014 podpisana została umowa dotacyjna z Gminą Wrocław o nr H/DZ/1/2014. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu Gminy Wrocław w wysokości 70 000 zł mieliśmy możliwość zakupić drobny sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny, materiały medyczne, odżywki, które poprzez odżywianie wpływają na skuteczność rehabilitacji oraz skutecznie opłacać samą rehabilitację dla dzieci będących pod opieką Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

 

 

Zgodnie z umową nr 1619(2296)/FPM/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Fundacja Polska Miedź w Lubinie przekaże na rzecz naszej Fundacji darowiznę w kwocie do wysokości 70 000 zł brutto z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, materiałów medycznych oraz leków na potrzeby nieuleczalnie i przewlekle chorych z terenu woj. dolnośląskiego, będących pod opieką Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci