Hospicjum perinatalne przy Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

Polski model hospicjum perinatalnego – inaczej mówiąc, perinatalna opieka paliatywna - został wprowadzony przez lekarzy: Joannę Szymkiewicz – Dangel i Tomasza Dangla i opierał się na współpracy między diagnostyką prenatalną a hospicjum domowym.
Od roku 2013 hospicjum perinatalne działa przy Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało 35 rodzin.

Hospicjum perinatalne – co to dokładnie oznacza

Hospicjum perinatalne to coś więcej niż konkretne miejsce. To holistyczna opieka roztoczona nad rodzinami, które stają w obliczu ciężkiej, nieuleczalnej choroby swego, jeszcze nienarodzonego, dziecka.

Niesiemy pomoc

Rodzicom, którzy dowiadują się, że ich wyczekiwane dziecko jest bardzo ciężko i nieuleczalnie chore - u którego na etapie ciąży została rozpoznana wada letalna.

Dzieciom z wadą letalną – jeśli ich stan po urodzeniu jest na tyle stabilny, że możliwy jest wypis ze szpitala do domu, mogą stać się podopiecznymi naszego Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

Rodzinom w żałobie – fundacja prowadzi Grupę Wsparcia dla tych, którzy mierzą się z bólem i cierpieniem po odejściu dziecka.

Oferujemy bezpłatną opiekę

Priorytetem jest dla nas, by rodzice, którzy dowiedzieli się o wadzie swojego nienarodzonego dziecka, nie zostali pozostawieni sami sobie. Pomagamy w tym najtrudniejszym czasie, pełnym obaw, pytań i wątpliwości. Chcemy towarzyszyć rodzicom zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka.

Rodziny mogą liczyć na bezpłatne wsparcie medyczne, psychologiczne, socjalne, a także duchowe.

Od 2018 r. posiadamy kontrakt z NFZ.

Konsultacje specjalistów w siedzibie fundacji

Od dawna współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin: genetyki, neonatologii, neurologii dziecięcej, ginekologii i położnictwa, pediatrii oraz medycyny paliatywnej.

Dr hab. n. med. Robert Śmigiel – pediatra, genetyk i dr n. med. Zbigniew Kilen – neurolog dziecięcy, udzielają regularnych konsultacji w siedzibie fundacji.

Podstawą opieki jest wsparcie psychologa, który udziela pomocy zgodnie z potrzebami rodziny – kobiety w ciąży, przyszłego ojca i rodzeństwa.

Współpracujemy z wrocławskimi oddziałami położniczymi Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza przy ul. Warszawskiej na Brochowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego, jak również z Prywatną Polikliniką na Grobli.

Kontakt

Agnieszka Wojtków-Zielińska

hospicjum.perinatalne [at] hospicjum.wroc.pl

Rejestracja:

rejestracja.hospicjum.wroc.pl

Do pobrania:

Współpraca:

KardioMed  GineA    WSSK  Baby Clinic  Narodowy Fundusz Zdrowia  Prywatna Poliklinika Na Grobli