Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Informujemy, że zamieściliśmy w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1133038