Zaproszenie do udziału w projekcie „Kierunek na WOLONTARIAT”

Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

ZAPRASZAJĄ WROCŁAWSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE, którego celem jest promowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym poprzez edukowanie dzieci i młodzieży oraz podniesienie kompetencji wśród nauczycieli (szkolnych opiekunów wolontariatu) we wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Wolontaria Hospicjum

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

- uczniowie wrocławskich szkół podstawowych

- uczniowie wrocławskich szkół ponadpodstawowych

- nauczyciele

- szkolni opiekunowie wolontariatu

Dołącz do naszego projektu już dziś.

REKRUTACJA trwa, aby się zarejestrować wystarczy wypełnić formularz REKRUTACYJNY, który dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/byXWLEL8X7ZHMC7W7

W ramach projektu:

- Zaangażujemy uczniów w wolontariat lokalny.

- Pokażemy różne możliwości działania na przykładzie wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej, m.in. w organizacjach pozarządowych we Wrocławiu.

- Przeprowadzimy cykl prelekcji i warsztatów edukacyjnych.

- Zaprezentujemy dobre praktyki podczas zajęć szkolnych.