Szkoliliśmy się, by jeszcze lepiej pomagać.

W dniach 4-6 października w Świeradowie Zdroju odbył się wyjazd szkoleniowy organizowany przez Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

W programie przewidziane były warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne w małych grupach w ramach tematów:

• „Podstawowe zabiegi i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne oraz zagadnienia etyczne”

• „Komunikacja z osobą w sytuacji trudnej (stres/kryzys/trauma)”.

• „Poszukiwanie informacji w celu podnoszenia jakości usług dla podopiecznych”

• „Rodzina w obliczu ciężkiej choroby dziecka. Komunikacja w rodzinie chorego oraz w zespole.”

• „’Bhp’ osoby pracującej z podopiecznym hospicyjnym – jak zadbać o siebie, aby uniknąć wypalenia zawodowego - warsztat.”

Wydarzenie było bezcenną okazją do spotkania współpracowników i wolontariuszy świadczących wsparcie podopiecznym Hospicjum, podniesienia kwalifikacji oraz wymiany doświadczeń.

Wydarzenie było dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Szkolimy, wspieramy, pomagamy”.

Szkolenie    szkolenie    Szkolenie