Oficjalne otwarcie Domu Opieki Wytchnieniowej ,,Amor Vincit Omnia’’ (Miłość Zwycięża Wszystko).

Z satysfakcją informujemy, że 19 listopada 2020 roku dokonaliśmy otwarcia przyjaznego miejsca przeznaczonego na Opiekę wytchnieniową dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Dom powstał na terenie Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie przy ul. Willowej 4.

Ten oczekiwany przez potrzebujących projekt powstał dzięki naszej inicjatywie, ale nie byłoby możliwy bez otwartości Pani Małgorzaty Matysiak – Starosty Powiatu Trzebnickiego i bez skuteczności w działaniu. Powiat przeznaczył na gruntowny remont obiektu 360 tyś zł.

Na przełomie listopada i grudnia najbardziej potrzebujące osoby w wieku od kilku miesięcy do 33 roku życia znajdą u nas wytchnienie od trudów codziennego życia. Rodzice mogą na kilka dni lub tygodni oddać dziecko pod naszą opiekę w przyjaznym miejscu jakim jest Dom Opieki Wyręczającej.

Profesjonalnie przygotowany personel, nowoczesne wyposażenie oraz ciepłe miejsce pozwoli zmierzyć się z chorobą dając tak bardzo potrzebną nadzieję.

„Amor Vincit Omnia - kompleksowy projekt zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska“ realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.09.02.01-02-0041/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zdjęciu grupowym, od lewej:

Beata Hernik-Janiszewska – Prezes Fundacji

Marta Golnik – dyr. Administracji FWHdD

Izabela Nasiukiewicz – dyr. Szpitala Rehabilitacyjnego

Małgorzata Matusiak – Starosta Powiatowy

Robert Lewandowski – Burmistrz Żmigrodu