Amor Vincit Omnia

Działamy, by zwiększyć liczbę miejsc opieki wytchnieniowej i podwyższyć jej jakość. Obecnie dysponujemy dwoma pokojami wytchnieniowymi w których jednocześnie może przebywać czworo Podopiecznych. 

Znajdujesz się na

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do całodobowej opieki wytchnieniowej dla co najmniej 75 os. niesamodzielnych, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorych w wieku od 1 do 26 roku życia mających miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na terenie Dolnego Śląska poprzez zwiększenie o 4 miejsca świadczenia na ich rzecz, usług opiekuńczych w zakresie opieki wytchnieniowej oraz zwiększenie jakości opieki świadczonej przez 
50 opiekunów faktycznych (44K/6M) w okresie do 31.07.2023r.

Okres realizacji:

Projekt jest realizowany od 1.07.2020r. do 31.07.2023r.

Wartość projektu:

Wartość projektu: 3 419 833,75 zł
Dofinansowanie:   3 248 842,00 zł
Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata
2014-2020 i Budżetu Państwa.

REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nagłówek slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny