Amor Vincit Omnia

Działamy, by zwiększyć liczbę miejsc opieki wytchnieniowej i podwyższyć jej jakość. Obecnie dysponujemy dwoma pokojami wytchnieniowymi, w Żmigrodzie, przy ulicy Willowej 4, gdzie jednocześnie może przebywać czworo Podopiecznych. 

Odtwórz wideo

Znajdujesz się na

Zachęcamy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz nieuleczalnie chorych (wiek do 35 lat) z Dolnego Śląska do skorzystania z nieodpłatnej usługi całodobowej opieki wytchnieniowej w naszym pilotażowym ośrodku STACJONARNYM w Żmigrodzie przy ul. Willowej 4. W pięknym, pachnącym nowością obiekcie, położonym w starym parku, można swoją pociechę powierzyć w profesjonalne ręce wykwalifikowanych opiekunów medycznych, na okres do 14 dni. Całodobowa, profesjonalna, finansowana z projektu opieka nad nieuleczalnie chorym dzieckiem w ośrodku opieki wytchnieniowej w Żmigrodzie to szansa na tak potrzebny Rodzicom wypoczynek. Poniżej link do formularza zgłoszeniowego

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Turczyńska 
tel. 516 290 630 
katarzyna.turczynska@hospicjum.wroc.pl 
 

Działamy, by zwiększyć liczbę miejsc opieki wytchnieniowej i podwyższyć jej jakość. Obecnie dysponujemy dwoma pokojami wytchnieniowymi, w których jednocześnie może przebywać czworo Podopiecznych.

Cel Projektu:

Zwiększenie dostępu do całodobowej opieki wytchnieniowej dla co najmniej 75 osób niesamodzielnych, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorych w wieku od 1. do 35. roku życia mających miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na terenie Dolnego Śląska poprzez zwiększenie o 4 miejsca świadczenia na ich rzecz, usług opiekuńczych w zakresie opieki wytchnieniowej oraz zwiększenie jakości opieki świadczonej przez 50 opiekunów faktycznych (44K/6M) w okresie do 30.09.2023r.

Okres realizacji:

Projekt jest realizowany od 1.07.2020r. do 30.09.2023r.

Wartość projektu:

Wartość projektu: 3 419 833,75 zł
Dofinansowanie:   3 248 842,00 zł
Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata
2014-2020 i Budżetu Państwa.

„Amor vincit omnia – kompleksowy projekt zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.09.02.01-02-0041/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poprzedni
Następny