Postępowanie przetargowe pn. „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – zagospodarowanie terenu

Zamawiający: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.:  „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – zagospodarowanie terenu.Zamówienie będzie finansowane ze środków PFRON.Postępowanie …

Postępowanie przetargowe pn. „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – zagospodarowanie terenu Read More »