Postępowanie przetargowe pn. „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap2 – roboty elewacyjne część A i B, rozprowadzenie c.o. część A i B, roboty instalacyjne – niskie prądy.

Zamawiający Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) na realizację robót budowlanych pn.:  „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap2 – …

Postępowanie przetargowe pn. „Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap2 – roboty elewacyjne część A i B, rozprowadzenie c.o. część A i B, roboty instalacyjne – niskie prądy. Read More »